abn-logofysiocentrum hoorn logokarsten travelstore logologo schlogo sprintprintmitsubishi motors drive earth logoSSH logo kleiner

 Hieronder treft u een aantal algemene bepalingen van ons lesreglement. Per seizoen brengen we per locatie een folder uit. Daarop staat het lesreglement voor dat seizoen van de desbetreffende locatie vermeld. Waneer geen reglement is vermeld, dan geldt onderstaand reglement in ieder geval.

 • Het zomerseizoen loopt van april t/m september
 • Het winterseizoen loopt van oktober t/m maart
 • Het zomerseizoen verzorgen we over het algemeen 18 lesweken
 • Het winterseizoen verzorgen we over het algemeen 22 lesweken op een binnenbaan
 • Het winterseizoen verzorgen we over het algemeen 16 lesweken op een buitenlocatie
 • We verzorgen gedurende het zomerseizoen geen les op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en gedurende zes weken tijdens de grote zomer basisschoolvakantie van regio Noord. Alle andere vakanties gaan de lessen wel door.
 • We verzorgen gedurende het winterseizoen geen les op 5 december vanaf 13:00 uur en gedurende twee weken tijdens de kerstvakantie van de basisscholen. In de overige vakanties gaan de lessen in principe wel door.
 • In geval van baanbeschikbaarheid en/of beschikbaarheid van een leraar kan de tennisschool afwijkende lesdatums bepalen. Deze worden dan na aanvang van een seizoen per mail of per brief kenbaar gemaakt aan de cursist.
 • Aanmelding voor een cursus betekent niet automatisch plaatsing; plaatsing is mede afhankelijk van de overige aanmeldingen, beschikbaarheid van de cursist en beschikbaarheid van de leraar en/of lesbaan. De trainingsindeling zal zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst plaatsvinden.
 • Compleet aangemelde groepen hebben voorrang op "losse" aanmeldingen.
 • De lesduur per lesuur is 50 minuten tenzij dit nadrukkelijk anders is bepaald.
 • De tennisschool bepaalt per seizoen op welke tennisbaan de tennisles wordt verzorgd.
 • Lestarieven zijn “all-in”: ballen, eventueel leen-racket en eventueel gebruik van ballenmachine en video. Dit laatste wordt bepaald door de tennisleraar. In de lesgelden is ook BTW inbegrepen.
 • In geval van tennisles op een binnenbaan is in de lesgelden ook de baanhuur inbegrepen.
 • In geval van tennisles op de buitenbanen van een vereniging is het verplichte lidmaatschap van de vereniging niet in het lesgeld inbegrepen. 
 • Lesgelden dienen voorafgaand aan de eerste les van een cursus te worden voldaan. Dit kan per bank of bij de eerste les contant aan de tennisleraar of de tennisschool.  
 • Indien de lessen voor volwassenen plaatsvinden op buitenbanen dan zijn de eerste twee volledig verregende of door andere weersomstandigheden uitgevallen lessen voor rekening van de cursist(en).
 • Indien er meer lessen verregenen, of wegens andere weersomstandigheden totaal geen doorgang kunnen vinden, dan worden die lessen ingehaald. Bij een serie van 18 lessen heeft u bijvoorbeeld de garantie van 16 lessen.
 • Jeugdlessen op buiten-banen gaan gedurende het zomerseizoen altijd door; wanneer de lessen op de baan niet kunnen doorgaan geeft de leraar/lerares theorie-les of hij/zij verzorgt tennis-conditietraining.
 • Voor de jeugd- en volwassen cursussen op een buitenbaan gedurende het winterseizoen geldt de slecht-weer-regeling. Dit houdt in dat in ieder geval de eerste vijf uitgevallen lessen een week worden opgeschoven. Vervolgens proberen we het volledig aantal afgesproken lessen te verzorgen tot/met uiterlijk de laatste week van maart. Vanaf april worden er geen lessen van het winterseizoen meer ingehaald. Het risico van het vervallen van lessen ligt in het winterseizoen volledig bij de cursist. 
 • Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling.
 • Wanneer een leerling lessen annuleert of niet kan volgen, om welke reden ook, zal er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden en blijft de betalingsverplichting gehandhaafd. Dit geldt al vanaf het moment dat iemand definitief is ingedeeld in een lesgroep waarvoor is aangemeld.
 • Een aanmelding voor een cursus wordt altijd beschouwt als definitief. Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van een nieuw seizoen (cursus). Annuleren is zeker niet meer mogelijk indien een cursist definitief is ingedeeld in een lesgroep. Het volledige lesbedrag wordt dan in rekening gebracht.
 • Inhalen van niet gevolgde lessen is in principe niet mogelijk (m.u.v. de beginnerscursus voor volwassenen). Wel kunt u altijd contact opnemen met de tennisschool om te kijken of er toevallig nog een plekje ergens in een groep vrij is om zo toch als uitzondering een les in te kunnen halen.
 • Voor schade, van welke aard dan ook, die u tijdens de lessen krijgt, kunt u nimmer de tennisschool, de haleigenaar, de tennisvereniging of één van de voor de tennisschool werkzame leraren aansprakelijk stellen (uitgezonderd w.a.). Laat u in dit verband geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedruimten.
 • Indien er sprake is van lessen op de banen bij een vereniging geldt voor het volgen van de lessen het baanreglement van de vereniging.
 • Tijdens de lessen kunnen er videobeelden gemaakt worden door de leraar of tennisschool. Deze beelden zullen uitsluitend worden gebruikt om de kwaliteit van de tennislessen te verhogen. De beelden worden na gebruik gewist en niet zonder toestemming geplaatst in sociale media.
 • Voor foto's die gemaakt worden tijdens lessen of evenementen van Tennisschool ALL-IN geldt dat we er vanuit gaan dat deze op Facebook, Twitter, website en folders en andere media gebruikt mogen worden. Indien aangegeven wordt door u dat dit niet op prijs wordt gesteld zullen we de foto daar waar mogelijk verwijderen en zorgen dat er geen foto's van u (of uw kind) worden geplaatst. 
 • Aan pure beginners (jeugd en volwassenen) verzorgen we in bepaalde periodes een gratis proefles (meestal in maart en september). Dit kan een aparte les zijn buiten de daadwerkelijke cursus om. Ook kan het zijn dat er vrijblijvend een les kan worden gevolgd van een cursus die inmiddels gestart is. In dat geval wordt de gevolgde les niet in rekening gebracht indien men besluit om de cursus niet te gaan volgen. Wanneer men besluit om de cursus wel te volgen zal het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht (dus ook de les die vrijblijvend gevolgd is). 
Share

Copyright ©2013 Tennisschool ALL-IN,
®Alle rechten voorbehouden.